Warnsveldse sportvereniging W.S.V.

Algemene ledenvergadering 2016Beste leden,

Algemene Leden Vergadering van de Warnsveldse Sportvereniging W.S.V,
welke gehouden is op

woensdag 8 maart 2017

in de vergaderzaal van Sporthal De Kei te Warnsveld.
Aanvang: 19.30 uur.

Hieronder vind u de vergaderstukken en de notulen van deze vergadering

Vergaderstukken:

Algemene ledenvergadering 2017, Uitnodiging - Agenda
Jaarverslag WSV 2016
Notulen algemene ledenvergadering 2016Heeft u nog vragen, secretaris Jolanda Beser, telefoon: 06-25477539logo