Warnsveldse sportvereniging W.S.V.

Beweegdiploma


Beweegdiploma

Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend,maar ˇ zo belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling van een jong kind. De KNGU zorgt ervoor dat kinderen op jonge leeftijd niet alleen een zwemdiploma maar ˇˇk een beweegdiploma kunnen halen. Het kind kan bij WSV in 18 lessen het Beweegdiploma 1 behalen. Beweegdiploma 2 bieden we ook aan, maar dit zit in de reguliere peuter/kleutergymlessen.

Waarom een Beweegdiploma voor kinderen van 2-6 jaar?

In de leeftijdsperiode van 2 tot 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk.

KNGU

De KNGU heeft de ambitie om eind 2017, 40.000 Beweegdiploma's uitgereikt te hebben aan kinderen tussen de 2 en 6 jaar. Gymclubs die het Beweegdiploma aanbieden hebben het KNGU keurmerk 'Beweegdiploma'. De KNGU ziet onder andere toe op het gebruik van het juiste lesmateriaal, kwaliteit van technisch kader en regelmatige frequentie van de lessen. Tijdens deze lessen worden er beweegsituaties uitgezet met alle beweegthema's die geoefend zijn in de lessen. Een soort van toetsingsmoment waarna het Beweegdiploma wordt uitgereikt. Voor dit toetsingsmoment worden alleen die kinderen uitgenodigd die voldoen aan de eindnorm. Ook worden ouders, opa's en oma's uitgenodigd.

WSV

Onze doelstelling is een grote groep kinderen en ouders bereiken om het Beweegdiploma te introduceren en ouders te overtuigen van het belang van het leren van de basisbeginselen van bewegen voor een lang leven sporten en een optimale leerprestatie van hun kind, nu en in de toekomst. We hechten veel waarde aan bewegen op jonge leeftijd. In de leeftijdsperiode van 2 tot 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het Beweegdiploma is een goed begin, maar het is zeker zaak en leuk beweging ook na het zesde levensjaar voort te zetten. Bij WSV kan dat in de vorm van gym of dans.

Bij WSV bieden we in principe 2 lessenreeksen per jaar voor het Beweegdiploma 1.
De nieuwe reeks lessen start met 2 proeflessen op woensdag 31 januari en 7 Februari 2018 en de eerste les van de cursus is op woensdag 14 Februari 2018. Instromen kan tot maximaal drie weken na aanvang van de cursus. Daarna is het beter om te wachten tot de volgende cursus begin 2018 weer begint. De lessen worden gegeven op de woensdag middag in sporthal de Kei van 16.45 - 17.30 uur.

De lessen van Beweegdiploma 2 worden ge´ntegreerd in de al bestaande lessen peuter/kleutergym op vrijdagmiddag. Deze lessen zijn voor kinderen van 3 tot 6 jaar en worden gegeven op de vrijdagmiddag van 15.00 - 16.45 uur. Het Beweegdiploma 2 is voor kinderen van 4 tot 6 jaar jaar. Omdat deze oefenstof in de reguliere lessen moet worden ingepast zit hier niet een vast aantal lessen aan verbonden. Op het moment dat de benodigde oefenstof voor de diplomales is behandeld zal er een datum voor de diplomales worden vastgesteld. Voor Beweegdiploma 2 zal dan ook reguliere contributie worden ge´ncasseerd en niet het cursusgeld van Beweegdiploma 1.

Jullie zijn van harte welkom op woensdagmiddag voor Beweegdiploma 1 of op de vrijdagmiddag voor de peuter/kleutergym met Beweegdiploma 2.

Beweegdiploma beweeg-lisanne
logo
© 2011 www.wsv-warnsveld.com