Warnsveldse sportvereniging W.S.V.

Vacatures:


Voor de volgende taken zoekt WSV versterking.

Ons beleid is dat we er kleine taken van maken, zodat mÚÚr mensen er hun schouders

onder zetten. Zonder vrijwilligers verdwijnen de leuke extraatjes die wij ˇ zo waardevol

vinden voor onze vereniging.Medebestuurslid / Co÷rdinator turnen:

Ondersteunt bestuurslid turnen. Houdt contact met commissies en leiding

Bestuurslid activiteiten:

Neemt initiatief bij organisatie van activiteiten als paaseieren zoeken, sinterklaas etc.

Zet acties op t.b.v. inkomstenwerving (bijv. Grote clubactie, Pasen).

Onderhoudt contacten met de werkgroepen.


Bestuurslid Zumba/Aerobic:

Aanspreekpunt voor inhoud en aanbod. Onderhoudt contacten met leiding.

Medebestuurslid / Co÷rdinator dans:

Ondersteunt bestuurslid dans. Houdt contact met commissies en leiding

Bestuur / bestuursondersteuning P&O):

Aanspreekpunt voor vrijwilligersbeleid, organisatie- ontwikkeling en taak-/functieprofielen.

Is samen met een collega bestuurslid, die contacten met leiding onderhoudt, aanspreekbaar

voor het P&O beleid.


Communicatieco÷rdinator

(bestuur / bestuursondersteuning secretariaat):

Verzorgt de nieuwsbrieven, houdt overzicht over verenigingsactiviteiten en de publicaties daaromheen Onderhoud contact met perscontacten, sponsoring, nieuwsbriefredactie en webmaster


Jurylid:

Treedt na een korte opleiding als jurylid op tijdens een aantal turnwedstrijden per jaar.

Danswerkgroep:

Ondersteunt activiteiten voor jazz- en streetdance

Persvoorlichting:

Zorgt voor de promotie van WSV via de pers.

Verzorgt hiervoor persberichten en regelt 1 Ó 2 keer per jaar een advertentie met het lesrooster.


Leshulpen (dans of gymnastiek / turnen):

Assisteert de leiding bij de lessen.

Wedstrijdsecretariaat heren:

Regelt de aanmelding, inschrijving voor turnwedstrijden en verstrekt informatie over wedstrijdtijden en vervoer aan deelneemsters, juryleden en leidsters.

Activiteiten:

Helpt mee bij de organisatie van een of enkele activiteiten per jaar zoals grote clubactie, Sinterklaas, braderie, paaseieren zoeken, etc.

Materiaabeheer:

Onderhoud en repareert de materialen welke eigendom van WSV zijn

Attenties verzorgen:

Verzorgt 1 ß 2 keer per maand een attentie bij een ziekte of jarige.

Sponsoring:

Kijkt welke mogelijkheden hiervoor zijn. Zoekt naar eenmalige of jaarlijkse bijdragen. Onderhoudt contacten met sponsors. Bewaakt de overeenkomsten met de sponsors.

Sportevenementen gym / turnen:

Helpt mee bij clubkampioenschappen, wedstrijden

Daarnaast zijn er ook vacatures voor tijdelijke functies,

bijvoorbeeld voor de werkgroepen:

Clubkampioenschappen: assisteren bij de clubkampioenschappen 2016
Uitvoering: assisteren bij de uitvoering in november 2016
Dance Rhythm: assisteren bij de Dance Rhythm 2016
logo
© 2011 www.wsv-warnsveld.com